El Tercer Sector de Acción Social en España 2019. Nuevos horizontes para un nuevo contexto sociopolítico

16. Abril 2020 Alertas

Este documento recolle os resultados do informe El Tercer Sector de Acción Social 2019.


Gómez, M.L. (coord.), et al., El Tercer Sector de Acción Social en España 2019. Nuevos horizontes para un nuevo contexto sociopolítico. Madrid, Plataforma de ONG de Acción Social, Plataforma del Tercer Sector, 2020, 180 p.  ISBN: 978-84-09-18557-3

Este documento recolle os resultados do informe O Terceiro Sector de Acción Social 2019, que tivo como obxectivo principal facer unha análise cuantitativa a través dun conxunto de datos que ofrecen unha visión actualizada da súa estrutura e funcionamento. Con este fin, o documento achega información sobre a dimensión do sector, a súa contribución social, as actuacións que desenvolve, as persoas que traballan e colaboran con el, o seu financiamento e xestión, as súas relacións con entidades tanto do propio sector como doutros ámbitos, a súa articulación institucional e os principais problemas e retos aos que se pode enfrontar no futuro. Tamén achega información sobre as tendencias de cambio dentro do sector mediante a comparación con informes anteriores e sobre os retos dun futuro no que o contexto social e económico tras os anos de crises, abre novos horizontes ao sector.