Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Agosto, 2019

02. septiembre 2019 Normativa

Recogemos para  su consulta, normativa de ámbito social publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en agosto de 2019


Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican as resolucións ditadas no procedemento BS306B, respecto das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2019 e se procede á súa convocatoria (DOG, núm. 147, do 05.08.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e polo Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2019 (DOG, núm. 148, do 06.08.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 19 de xullo de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se convocan para o ano 2019 (cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020) (código de procedemento BS403F) (DOG, núm. 148, do 06.08.2019)

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 19 de xullo de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se convocan para o ano 2019 (cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020) (código de procedemento BA403F) (DOG, núm. 148, do 06.08.2019) (Corrección de erros en DOG núm. 150, do 08.08.2019)

Consellería de Cultura e Turismo. RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2019 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura que promovan a igualdade entre homes e mulleres e/ou a loita contra a violencia de xénero nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CT236B) (DOG, núm. 150 do 08.08.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. ORDE do 2 de agosto de 2019 pola que se desenvolve o Decreto 53/2019, do 23 de maio, polo que se crea e se regula a Medalla Emilia Pardo Bazán para o recoñecemento de accións relevantes en prol da igualdade entre mulleres e homes (DOG, núm. 153 do 13.08.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 5 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial de Vigo, pola que se publica a Resolución do 30 de xullo de 2019, ditada nos procedementos BS303B Prazas de residencias xuvenís para estudantes e BS303D Prazas de residencias xuvenís para persoas traballadoras, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as, excluídos/as e lista de agarda na Residencia Xuvenil Altamar para o curso académico 2019/20 (DOG, núm. 155 do 19.08.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 5 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se fai público o esgotamento do crédito para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas (DOG, núm. 156 do 20.08.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 20 de maio de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento SI449B) (DOG, núm. 156 do 20.08.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 19 de xullo de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión de axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2019 e 2020 (código de procedemento BS403D) (DOG, núm. 156 do 20.08.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 6 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 a 2021 (cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020) (código de procedemento BS623C) (DOG, núm. 157 do 21.08.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 8 de agosto de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento BS403E) (DOG, núm. 159 do 23.08.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 14 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 13 de agosto de 2019, do procedemento BS324A de concesión de subvencións individuais de mobilidade para a mocidade galega destinadas a Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG, núm. 160 do 26.08.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se publica a Resolución do 2 de agosto de 2019, ditada nos procedementos BS303B prazas de residencias xuvenís para estudantes e BS303D prazas de residencias xuvenís para persoas traballadoras, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as no Centro Residencial Xuvenil LUG para o curso académico 2019/20 (DOG, núm. 162 do 28.08.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 9 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 7 de agosto de 2019 do procedemento BS324B de concesión de subvencións destinadas ao Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG, núm. 162 do 28.08.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 9 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, para o ano 2019 (código de procedemento SI452A) (DOG, núm. 163 do 29.08.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 14 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR342A) (DOG, núm. 163 do 29.08.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 5 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se publica a Resolución do 31 de xullo de 2019, ditada nos procedementos BS303B prazas de residencias xuvenís para estudantes e BS303D prazas de residencias xuvenís para persoas traballadoras, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as como residentes na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas para o curso académico 2019/20 (DOG, núm. 163 do 29.08.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 8 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2019-2020 (códigos de procedemento TR341K, TR341E, TR341N e TR341M) (DOG, núm. 164 do 30.08.2019