Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Noviembre, 2022

01. diciembre 2022 Normativa

Recogemos para su consulta, normativa de ámbito social publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en noviembre de 2022


Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Noviembre, 2022

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, pola que se publica a Resolución do 25 de outubro de 2022 pola que se aproba a relación de persoas admitidas/excluídas e a lista de espera para cubrir as estadías en prazas de establecementos balnearios dentro do programa Benestar en balnearios para o ano 2022(DOG nº 208, do 02.11.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221102/AnuncioG0657-281022-0003_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 24 de outubro de 2022 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes nesta consellería (DOG nº 211, do 07.11.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221107/AnuncioG0657-281022-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publica a Resolución do 25 de outubro de 2022 da Orde do 21 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, para os anos 2022 e 2023, financiadas parcialmente con fondos REACT-UE como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS631A) (DOG nº 215, do 11.11.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221111/AnuncioG0657-041122-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 2 de novembro de 2022 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 22 de setembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 192, do 7 de outubro) (DOG nº 217, do 15.11.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221115/AnuncioG0657-071122-0005_gl.pdf

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 7 de novembro de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas económicas para compensar os gastos do servizo de comedor das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social para o curso 2022/23, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS420F) (DOG nº 219, do 17.11.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221117/AnuncioG0657-071122-0006_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 7 de novembro de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas económicas para compensar os gastos do servizo de comedor das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social para o curso 2022/23, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS420F) (DOG nº 219, do 17.11.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221117/AnuncioG0657-071122-0007_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica o requirimento de emenda da documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 14 de setembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades de acción voluntaria e entidades locais de Galicia para a elaboración e execución de proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural vinculados co proxecto piloto Talento interxeracional, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento BS508E) (DOG nº 219, do 17.11.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221117/AnuncioG0657-111122-0001_gl.html (Corrección de erros en DOG nº222, do 22.11.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221122/AnuncioG0657-171122-0001_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2022, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se publica a reasignación dos créditos orzamentarios recollidos na Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento TR356A e TR356C) (DOG nº 223, do 23.11.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221123/AnuncioG0656-171122-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 18 de novembro de 2022 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 22 de xuño de 2022 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e períodos de vacacións escolares a través do programa Bono Coidado e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento BS412A) (DOG nº 224, do 24.11.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221124/AnuncioG0657-211122-0004_gl.html

ORDE do 18 de novembro de 2022 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as en escolas infantís 0-3, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento BS420C) (DOG nº 224, do 24.11.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221124/AnuncioG0657-181122-0002_gl.html

ORDE do 18 de novembro de 2022 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o funcionamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento BS420A) (DOG nº 224, do 24.11.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221124/AnuncioG0657-181122-0001_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se modifica a Resolución do 11 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e a corresponsabilidade, financiadas con fondos REACT-UE, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI440A) (DOG nº 226, do 28.11.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221128/AnuncioG0656-211122-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 21 de novembro de 2022 pola que se modifica a Orde do 22 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para a creación de novos centros de atención a persoas maiores, dependentes ou con discapacidade, e para a remodelación e adaptación de equipamentos xa existentes, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS631D) (DOG nº 226, do 28.11.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221128/AnuncioG0657-211122-0005_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2022, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se publica a reasignación dos créditos orzamentarios recollidos na Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022 (códigos de procedemento TR341K, TR341E, TR341N e TR341M) (DOG nº 227, do 29.11.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221129/AnuncioG0656-231122-0002_gl.html