Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Octubre, 2022

03. noviembre 2022 Normativa

Recogemos para su consulta, normativa de ámbito social publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en octubre de 2022


DOG Octubre, 2022

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 1 de setembro de 2022 pola que se establecen os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais nos centros dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar durante a folga convocada pola Confederación Nacional do Traballo (CNT) que comeza o día 5 de setembro de 2022 (DOG nº 188, do 03.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220902/AnuncioG0657-010922-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades de acción voluntaria e entidades locais de Galicia para a elaboración e execución de proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural vinculados co proxecto piloto Talento interxeracional, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento BS508E) (DOG nº 189, do 04.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221004/AnuncioG0657-280922-0012_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. CORRECCIÓN DE ERROS. Extracto da Orde do 14 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades de acción voluntaria e entidades locais de Galicia para a elaboración e execución de proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural vinculados co proxecto piloto Talento interxeracional, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento BS508E) (DOG nº 189, do 04.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221004/AnuncioG0657-280922-0013_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B, C e D á mocidade galega, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS321A) (DOG nº 189, do 04.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221004/AnuncioG0657-280922-0014_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. CORRECCIÓN DE ERROS. Extracto da Orde do 14 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B, C e D á mocidade galega, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS321A) (DOG nº 189, do 04.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221004/AnuncioG0657-280922-0016_gl.html

Instituto Galego da Vivenda e Solo. RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do Programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025 e se procede á súa convocatoria para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI435B) (DOG nº 189, do 04.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221004/AnuncioC3Q2-230922-0002_gl.html

Instituto Galego da Vivenda e Solo. EXTRACTO da Resolución do 23 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do Programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025 e se procede á súa convocatoria para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI435B) (DOG nº 189, do 04.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221004/AnuncioC3Q2-230922-0003_gl.html

Consellería de Facenda e Administración Pública. RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se anuncia a exposición das listaxes definitivas de axudas aprobadas e denegadas polos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do exercicio económico 2021, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia (DOG nº 190, do 05.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221005/AnuncioG0597-260922-0002_gl.html

Instituto Galego da Vivenda e Solo. RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2022 pola que se reaxusta o financiamento e se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 1 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do bono de alugueiro social e se procede á súa convocatoria continuada e permanente ata o esgotamento do crédito (código de procedemento VI482F) (DOG nº 190, do 05.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221005/AnuncioC3Q2-290922-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 23 de setembro de 2022 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de impulso de escolarización no primeiro ciclo de educación infantil con novas prazas de titularidade pública, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (código de procedemento BS420E) (DOG nº 191, do 06.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221006/AnuncioG0657-230922-0005_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 23 de setembro de 2022 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de impulso de escolarización no primeiro ciclo de educación infantil con novas prazas de titularidade pública, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (código de procedemento BS420E (DOG nº 191, do 06.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221006/AnuncioG0657-230922-0006_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 26 de setembro de 2022 pola que se regula a oferta de estadías en establecementos balnearios dentro do programa Benestar en balnearios para o ano 2022 e se realiza a súa convocatoria (código de procedemento BS607A) (DOG nº 192, do 07.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221007/AnuncioG0657-270922-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 22 de setembro de 2022 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes nesta consellería (DOG nº 192, do 07.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221007/AnuncioG0657-270922-0004_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 22 de setembro de 2022 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 15 de xullo de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 147, do 3 de agosto) (DOG nº 192, do 07.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221007/AnuncioG0657-270922-0003_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 27 de setembro de 2022 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (DOG nº 192, do 07.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221007/AnuncioG0657-290922-0002_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 23 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á adquisición de vehículos que faciliten a prestación de servizos a persoas dependentes ou a persoas con discapacidade por parte de entidades de iniciativa social da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU de conformidade co Regulamento (UE) número 2021/241, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento BS631C) (DOG nº 193, do 10.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221010/AnuncioG0657-260922-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 23 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á adquisición de vehículos que faciliten a prestación de servizos a persoas dependentes ou a persoas con discapacidade por parte de entidades de iniciativa social da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU de conformidade co Regulamento (UE) número 2021/241, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento BS631C) (DOG nº 193, do 10.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221010/AnuncioG0657-260922-0002_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 4 de outubro de 2022 de concesión de subvencións individuais destinadas ao programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, dirixido ás persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Fondo Social Europeo, programa operativo de emprego xuvenil (código de procedemento BS324A) (DOG nº 193, do 10.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221010/AnuncioG0657-051022-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social e Xuventude, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2022 (DOG nº 195, do 13 .10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221013/AnuncioG0657-300922-0002_gl.html (Corrección de erros en DOG nº 197, do 17.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221017/AnuncioG0657-131022-1_gl.html

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación. ORDE do 29 de setembro de 2022 pola que se publica a ampliación de crédito da Orde do 16 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IN414D) (DOG nº 196, do 14.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221014/AnuncioV0653-061022-0008_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. ORDE do 3 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación vinculada aos programas de emprego regulados nas ordes do 27 de decembro de 2019 e do 31 de decembro de 2020 para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo FSE, programa operativo de emprego xuvenil, e se convoca para o ano 2022 (código de procedemento TR349L) (DOG nº 196, do 14.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221014/AnuncioG0656-031022-0001_gl.html (Corrección de erros en DOG nº 206, do 28.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221028/AnuncioG0656-211022-0002_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. EXTRACTO da ORDE do 3 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación vinculada aos programas de emprego regulados nas ordes do 27 de decembro de 2019 e do 31 de decembro de 2020 para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo FSE, programa operativo de emprego xuvenil, e se convoca para o ano 2022 (código de procedemento TR349L) (DOG nº 196, do 14.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221014/AnuncioG0656-031022-0002_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 6 de outubro de 2022 pola que se modifica a Orde do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento BS306B) (DOG nº 196, do 14.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221014/AnuncioG0657-071022-0003_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude.RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2022 pola que se dá publicidade do esgotamento do crédito da Orde do 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución clases B e C á mocidade galega, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS321A) (DOG nº 196, do 14.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221014/AnuncioG0657-061022-0003_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 13 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2022-2023 (códigos de procedemento TR341K, TR341E, TR341N e TR341M) (DOG nº 198, do 18.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221018/AnuncioG0656-111022-0007_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. CORRECCIÓN DE ERROS. Extracto da Orde do 13 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2022-2023. Programa III: axudas ao mantemento do custo salarial nos CEE (código de procedemento TR341M) (DOG nº 198, do 18.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221018/AnuncioG0656-111022-0008_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 10 de outubro de 2022 pola que se modifica a Orde do 18 de abril de 1996 pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de xullo, no relativo á regulación das condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros de atención a persoas maiores (DOG nº 201, do 21.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221021/AnuncioG0657-141022-0009_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 14 de outubro de 2022 pola que se regula o procedemento de concesión dos Premios Galicia de Acción Voluntaria 2022 e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento BS508D) (DOG nº 202, do 24.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221024/AnuncioG0657-141022-0010_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 14 de outubro de 2022 pola que se regula o procedemento de concesión dos Premios Galicia de Acción Voluntaria 2022 e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento BS508D) (DOG nº 202, do 24.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221024/AnuncioG0657-141022-0011_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. ORDE do 19 de outubro de 2022 pola que se publica a ampliación de crédito da Orde do 21 de outubro de 2021, modificada pola Orde do 8 de agosto de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes aos exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR301V) (DOG nº 203, do 25.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221025/AnuncioG0656-171022-0001_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se fai público o esgotamento do crédito da Resolución do 12 de agosto de 2022 pola que se realiza a segunda convocatoria do ano 2022 das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (DOG nº 204, do 26.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221026/AnuncioG0656-181022-0002_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 13 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 11 de outubro de 2022 ditada no procedemento de concesión de subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 12 de maio de 2022, pola que se regulan as bases que rexerán a concesión das subvencións ás entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS320A) (DOG nº 204, do 26.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221026/AnuncioG0657-181022-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade, pola que se publica o requirimento de emenda da documentación das solicitudes e documentación preceptiva presentadas ao abeiro da Orde do 22 de agosto de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para a creación de novos centros de atención a persoas maiores, dependentes ou con discapacidade, e para a remodelación e adaptación de equipamentos xa existentes, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS631D) (DOG nº 205, do 27.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221027/AnuncioG0657-201022-0005_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, convocadas pola Resolución do 30 de xuño de 2022, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19 (SI429A) (DOG nº 207, do 31.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221031/AnuncioG0656-191022-0007_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 19 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá nos anos 2022 a 2024, susceptible de ser cofinanciada polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se realiza a súa convocatoria (código de procedemento BS700A) (DOG nº 207, do 31.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221031/AnuncioG0657-201022-0003_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 19 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá nos anos 2022 a 2024, susceptible de ser cofinanciada polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se realiza a súa convocatoria (código de procedemento BS700A) (DOG nº 207, do 31.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221031/AnuncioG0657-201022-0004_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2022 pola que se publica a convocatoria, mediante procedemento de asignación de concerto social, da execución do programa de promoción e apoio ao acollemento familiar especializado con dedicación exclusiva de nenos, nenas e adolescentes en situación de desprotección, incluído dentro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (código de procedemento BS213E) (DOG nº 207, do 31.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221031/AnuncioG0657-191022-0005_gl.html