Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Septiembre, 2022

04. octubre 2022 Normativa

Diario Oficial de Galicia (DOG). Septiembre, 2022

Recogemos para su consulta, normativa de ámbito social publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en septiembre de 2022


Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. ORDE do 22 de agosto de 2022 pola que se modifica a Orde do 21 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao financiamento do Programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento TR332E) (DOG nº 166, do 01.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220901/AnuncioG0656-260822-0001_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 12 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para facilitar a mobilidade xeográfica das mulleres vítimas de violencia de xénero, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI451B) (DOG nº 167, do 02.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220902/AnuncioG0656-190822-0001_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 12 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para facilitar a mobilidade xeográfica das mulleres vítimas de violencia de xénero, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI451B) (DOG nº 167, do 02.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220902/AnuncioG0656-190822-0002_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 1 de setembro de 2022 pola que se establecen os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais nos centros dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar durante a folga convocada pola Confederación Nacional do Traballo (CNT) que comeza o día 5 de setembro de 2022 (DOG nº 167, do 02.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220902/AnuncioG0657-010922-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 22 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para a creación de novos centros de atención a persoas maiores, dependentes ou con discapacidade, e para a remodelación e adaptación de equipamentos xa existentes, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea, NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS631D) (DOG nº 168, do 05.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220905/AnuncioG0657-220822-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 22 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para a creación de novos centros de atención a persoas maiores, dependentes ou con discapacidade, e para a remodelación e adaptación de equipamentos xa existentes, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea, NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS631D) (DOG nº 168, do 05.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220905/AnuncioG0657-220822-0002_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 23 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D) (DOG nº 171, do 08.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220908/AnuncioG0657-260822-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 23 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D) (DOG nº 171, do 08.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220908/AnuncioG0657-260822-0002_gl.html

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. DECRETO 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 172, do 09.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220909/AnuncioG0655-080922-3_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 24 de agosto de 2022 de concesión das subvencións presentadas ao abeiro da Orde do 11 de maio de 2022, pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS508C) (DOG nº 172, do 09.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220909/AnuncioG0657-020922-0005_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 25 de agosto de 2022 de concesión das subvencións presentadas ao abeiro da Orde do 12 de maio de 2022, pola que se regulan as bases que rexerán a concesión das subvencións ás entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS320A) (DOG nº 172, do 09.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220909/AnuncioG0657-020922-0004_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 24 de agosto de 2022 de concesión das subvencións presentadas ao abeiro da Orde do 27 de abril de 2022, pola que se regulan as bases que rexerán a concesión das subvencións ás entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS508B) (DOG nº 172, do 09.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220909/AnuncioG0657-020922-0003_gl.html

Presidencia da Xunta de Galicia. DECRETO 153/2022, do 13 de setembro, polo que se lle encarga o despacho dos asuntos da Consellería de Política Social e Xuventude, durante a ausencia da súa titular, ao vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación (DOG nº 175, do 14.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220914/AnuncioC3B0-130922-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social e Xuventude, pola que se declara de interese galego a Fundación García Chillón Orlando e se ordena a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego (DOG nº 175, do 14.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220914/AnuncioG0657-060922-0002_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 29 de agosto de 2022 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 12 de xullo de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 139, do 21 de xullo) (DOG nº 175, do 14.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220914/AnuncioG0657-060922-0001_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre sociedades, xestionado pola Secretaría Xeral da Igualdade, no ano 2022 (código de procedemento SI452A) (DOG nº 179, do 20.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220920/AnuncioG0656-070922-0001_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 6 de setembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre sociedades, xestionado pola Secretaría Xeral da Igualdade, no ano 2022 (código de procedemento SI452A) (DOG nº 179, do 20.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220920/AnuncioG0656-070922-0002_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2022 (DOG nº 180, do 21.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220921/AnuncioG0656-140922-0001_gl.html

Valedor do Pobo. RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2022 pola que se aproba a convocatoria da terceira edición dos premios Valedora do Pobo aos mellores traballos fin de grao (TFG) e traballos fin de máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres (DOG nº 180, do 21.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220921/AnuncioG2022-130922-0001_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. ORDE do 13 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2022-2023 (códigos de procedemento TR341K, TR341E, TR341N e TR341M) (DOG nº 184, do 27.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220927/AnuncioG0656-140922-0002_gl.html (Corrección de erros en DOG nº. 198, do 18.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221018/AnuncioG0656-111022-0007_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 13 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2022-2023. Programa I: subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional (código de procedemento TR341K) (DOG nº 184, do 27.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220927/AnuncioG0656-140922-0006_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 13 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2022-2023. Programa II: axudas para a creación de postos de traballo estables, adaptación de postos e asistencia técnica para os CEE (códigos de procedemento TR341E e TR341N) (DOG nº 184, do 27.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220927/AnuncioG0656-140922-0004_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 13 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2022-2023. Programa III: axudas ao mantemento do custo salarial nos CEE (código de procedemento TR341M) (DOG nº 184, do 27.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220927/AnuncioG0656-140922-0005_gl.html  (Corrección de erros en DOG nº. 198, do 18.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221018/AnuncioG0656-111022-0008_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 14 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades de acción voluntaria e entidades locais de Galicia para a elaboración e execución de proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural vinculados co proxecto piloto Talento interxeracional, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento BS508E) (DOG nº 184, do 27.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220927/AnuncioG0657-150922-0001_gl.html  (Corrección de erros en DOG nº189 do   04.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221004/AnuncioG0657-280922-0012_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 14 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades de acción voluntaria e entidades locais de Galicia para a elaboración e execución de proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural vinculados co proxecto piloto Talento interxeracional, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento BS508E) (DOG nº 184, do 27.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220927/AnuncioG0657-150922-0002_gl.html (Corrección de erros en DOG nº 189, do 04.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221004/AnuncioG0657-280922-0013_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 14 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B, C e D á mocidade galega, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS321A) (DOG nº 185, do 28.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220928/AnuncioG0657-150922-0003_gl.html (Corrección de erros en DOG nº 189, do 04.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221004/AnuncioG0657-280922-0014_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 14 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B e C e D á mocidade galega, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS321A) (DOG nº 185, do 28.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220928/AnuncioG0657-150922-0004_gl.html (Corrección de erros en DOG nº 189, do 04.10.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221004/AnuncioG0657-280922-0016_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 26 de setembro de 2022 pola que se modifica a Orde do 10 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións individuais destinadas ao programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, dirixido ás persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Fondo Social Europeo, programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS324A) (DOG nº 186, do 29.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220929/AnuncioG0657-260922-0003_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se dá publicidade das resolucións de adxudicación de prazas e concesión de bolsas nas residencias xuvenís, ao abeiro da Orde do 5 de xullo de 2022 pola que se determinan as bases reguladoras para a concesión de prazas e bolsas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería e se convocan para o curso académico 2022/23 (códigos de procedemento BS303B, BS303C e BS303D) (DOG nº 187, do 30.09.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220930/AnuncioG0657-210922-0003_gl.html