Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Abril 2018

04. mayo 2018 Normativa

Recogemos para su consulta una selección de normas relacionadas con las políticas sociales y publicadas en el DOG a lo largo del mes de abril de 2018

Orde do 15 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil de concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 63, do 02.04.2018).

Orde do 21 de marzo 2018 pola que se declara de utilidade pública a Asociación de Pais de Discapacitados Psíquicos da Comarca do Carballiño (Aspadisi), inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións de Ourense. (DOG nº 66, do 05.04.2018).

Resolución do 21 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (PR937A). (DOG nº 66, do 05.04.2018).

Resolución do 21 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regula e se convoca para o ano 2018 o programa de axudas para a participación no programa Conecta con Galicia dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas e que residan no exterior (PR930A). (DOG nº 66, do 05.04.2018).

Resolución do 12 de marzo de 2018, da dirección xeral de xuventude, participación e voluntariado, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da orde do 3 de maio de 2017, pola que se establecen as bases do programa deseñando o teu futuro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. (DOG nº 67, do 06.04.2018).

Resolución do 21 de marzo de 2018, da dirección xeral de xuventude, participación e voluntariado, pola que se lles dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da orde do 2 de maio de 2017 pola que establecen as bases reguladoras do programa de mobilidade transnacional xuvenil (galeuropa) dirixido ás persoas inscritas no sistema nacional de garantía xuvenil con cargo ao programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. (DOG nº 67, do 06.04.2018).

Resolución do 22 de marzo de 2018, da dirección xeral de familia, infancia e dinamización demográfica, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da orde do 30 de decembro de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. (DOG nº 67, do 06.04.2018).

Lei 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de galicia. (DOG nº 68, do 09.04.2018).

Orde do 4 de abril de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional do persoal funcionario subalterno da administración xeral da comunidade autónoma de galicia, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual. (DOG nº 68, do 09.04.2018).

Resolución do 2 de marzo de 2018, da xefatura territorial de vigo, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da orde do 11 de abril de 2017 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa iniciativa xove e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 71, do 12.04.2018).

Orde do 27 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras dun programa a prol da contratación e formación das persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento tr349t). (DOG nº 72, do 13.04.2018).

Orde do 10 de abril de 2018 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na orde do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2018. (DOG nº 72, do 13.04.2018).

Orde do 27 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da comunidade autónoma de galicia para a prestación de servizos de atención temperá no marco da rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo fse galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento bs700a). (DOG nº 72, do 13.04.2018).

Extracto da orde do 27 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da comunidade autónoma de galicia para a prestación de servizos de atención temperá no marco da rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo fse galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento bs700a). (DOG nº 72, do 13.04.2018).

Resolución do 4 de abril de 2018 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal da xunta de galicia nas escolas infantís dependentes desta axencia para o curso 2018/19. (DOG nº 72, do 13.04.2018).

Orde do 28 de marzo de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 73, do 16.04.2018).

Orde do 3 de abril de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 74, do 17.04.2018).

Extracto da orde do 3 de abril de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 74, do 17.04.2018).

Orde do 10 de abril de 2018 pola que se regula a oferta de prazas para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de benestar en balnearios 2018 e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 74, do 17.04.2018).

Resolución do 3 de abril de 2018, da dirección xeral de familia, infancia e dinamización demográfica, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da orde do 4 de xullo de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión de axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e parques empresariais, cofinanciadas polo fondo europeo de desenvolvemento rexional no marco do programa operativo feder galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2017 e 2018. (DOG nº 74, do 17.04.2018).

Resolución do 5 de abril de 2018, da secretaría xeral da emigración, pola que se regulan e se convocan, para o ano 2018, as axudas para a participación no programa aventúrate con galicia, dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas que residan no exterior (código de procedemento pr930b). (DOG nº 75, do 18.04.2018).

Resolución do 4 de abril de 2018, da dirección xeral de familia, infancia e dinamización demográfica, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da orde do 23 de maio de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (pai) dependentes das corporacións locais, e se convocan para o ano 2017 (cofinanciadas polo fondo europeo de desenvolvemento rexional no marco do programa operativo feder galicia 2014-2020). (DOG nº 76, do 19.04.2018).

Orde do 17 de abril de 2018 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de estadías e servizos nas residencias de tempo libre adscritas a esta consellería para o ano 2018. (DOG nº 78, do 23.04.2018).

Resolución do 10 de abril de 2018, da dirección xeral de familia, infancia e dinamización demográfica, pola que se publican as axudas concedidas en virtude da orde do 2 de xuño de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social sen ánimo de lucro e se convocan para o ano 2017, cofinanciadas polo fondo europeo de desenvolvemento rexional no marco do programa operativo feder galicia 2014-2020. (DOG nº 78, do 23.04.2018).

Orde do 16 de abril de 2018 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa campaña de verán 2018 e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 80, do 25.04.2018).

Orde do 16 de abril de 2018 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís dependentes desta consellería en réxime de oferta concertada durante a campaña de verán de 2018. (DOG nº 80, do 25.04.2018).

Orde do 16 de abril de 2018 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 82, do 27.04.2018).

Extracto da orde do 16 de abril de 2018 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 82, do 27.04.2018).

Resolución do 17 de abril de 2018, da xefatura territorial de ourense, pola que se publican as subvencións concedidas a entidades xuvenís de ámbito provincial, en virtude da orde do 11 de abril de 2017 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa iniciativa xove e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 83, do 30.04.2018).


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.