Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Septiembre, 2018

05. octubre 2018 Normativa

Recogemos para su consulta una selección de normas de ámbito social publicadas en el DOG en septiembre de 2018


Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. DECRETO 102/2018, do 27 de setembro, polo que se dispón o cesamento de Fabiola García Martínez como directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade (DOG nº 186 do 28.09.2018)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplían os prazos de resolución e presentación da documentación xustificativa e da solicitude de pagamento, establecidos na Resolución do 15 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 (SI440A)(DOG nº 186 do 28.09.2018)