España frente a los retos de la agenda de desarrollo sostenible

15. Marzo 2017 Alertas
Parécenos interesante poñer á vosa disposición esta publicación que analiza os retos aos que se enfrentará o Goberno de España para acadar os obxectivos da axenda de Desenvolvemento Sustentable adoptada pola ONU en 2015 e ata 2030.

Oxfam Intermón UNICEF Comité Español, España frente a los retos de la agenda de desarrollo sostenible. Madrid, Oxfam Intermón, 2015, 49 p.

O obxectivo do informe é realizar una análise que axude ao goberno de España a afrontar os desafíos na aplicación da nova axenda de Desenvolvemento Sostible, adoptada por la ONU. España deberá, entre outras medidas, reducir á metade os actuais niveis de pobreza para 2030. Por primeira vez contarase cun programa de acción que comprometerá a todos os países do mundo durante os róximos 15 anos, establecendo responsabilidaddes e metas para todos os gobernos. Os gobernos do mundo, incluído o de España, deberán aplicar a axenda no plano das políticas dom´´esticas e da cooperación internacional para alcanzar os obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e xerar mellores oportunidades e benestar para todos. O informe fai una proposta de indicadores para apoiar a medición dos progresos na aplicación desta axenda.

https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/EspanaRetosDesarrolloSostenible.PDF