Estatísticas de Política Social. Censo de persoas con discapacidade

17. Marzo 2017 Estatísticas
Nos seguintes enlaces poderá acceder aos datos  estatísticos do Censo de persoas con discapacidade  2016.

O censo de persoas con discapacidade de Galicia refírese ao conxunto de persoas que teñen recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 33%. Serve de instrumento de planificación para elaborar as políticas de intervención na área da discapacidade.

A través deste censo pódese obter a seguinte información: tipo de discapacidade, física, psíquica e/ou sensorial; tipoloxías de diagnóstico por cada grupo de discapacidade (distribuídas en 21 diagnósticos); distribución territorial da poboación con discapacidade; a estrutura de idade desa poboación; a súa distribución por sexo ou por grao de discapacidade, etc.

http://politicasocial.xunta.gal/opencms/Benestar/Biblioteca/Documentos/Publicacions/Datos_xerais_censo_pcd_2016.pdf

http://politicasocial.xunta.gal/opencms/Benestar/Biblioteca/Documentos/Publicacions/Censopcd_idade_gra  o_tipoloxia_provincia_2016.xls

http://politicasocial.xunta.gal/opencms/Benestar/Biblioteca/Documentos/Publicacions/Censopcd_distribucion_por_concellos_2016.xls

Etiquetas