Estatísticas de Política social. Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais. Datos de 2016

04. Abril 2017 Estatísticas

Explotación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Ficha estatística 25-603)

Xa se pode acceder aos datos estatísticos do Rexistro a través do seguinte enlace:

http://avepss.traballoebenestar.xunta.es/informacion_estatistica_ruepss.html

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/publicacions?content=/Benestar/Contidos/Estandar/estatistica_ruepss.html

Para acceder ao informe ano 2016 hai que ir ao apartado Información estatística da explotación do RUEPSS que se pode atopar na columna da esquerda da páxina seguindo os pasos que se especifican a continuación: 

Apartado: procedementos

Subapartado: rexistro único de entidades

Epígrafe: información estatística da explotación do RUEPSS