Estrategias de sensibilización y captación para el fomento del acogimiento familiar. Revisión autonómica e internacional

14. Abril 2021 Alertas

Esta revisión, realizada por encargo do Observatorio da Realidade Social do Gobierno de Navarra, ten como obxectivo establecer unha serie de recomendacións orientadas á mellora das futuras estratexias de captación de familias acolledoras.


SIIS Centro de Documentación y Estudios, Estrategias de sensibilización y captación para el fomento del acogimiento familiar. Revisión autonómica e internacional. Pamplona, Observatorio de la Realidad Social, Gobierno de Navarra, 2021, 77 p.

A preferencia polo acollemento familiar fronte á residencial conta cun enorme consenso legal, científico e profesional. Con todo, os datos do Boletín de Datos Estatísticos de Medidas de Protección á Infancia, que edita anualmente o Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, confirman que, a pesar do compromiso institucional, o cambio de modelo non se conseguiu e aínda é elevado o número de nenos e nenas acollidos polo sistema de protección que permanecen en atención residencial.

Esta revisión, realizada por encargo do Observatorio da Realidade Social do Gobierno de Navarra, ten como obxectivo establecer unha serie de recomendacións orientadas á mellora das futuras estratexias de captación de familias acolledoras.

https://www.siis.net/es/investigacion/ver-estudio-novedad/561102/