Estudio Singular. La salud mental infantil y juvenil: una prioridad en las políticas públicas andaluzas.

08. Novembro 2022 Alertas

A Defensoría da Infancia e Adolescencia de Andalucía incide no seu informe deste ano en analizar a saúde mental infantil e xuvenil, tema de gran relevancia social e de actualidade, co claro propósito de visibilizar unha problemática emerxente e solicitar dos poderes públicos e da sociedade en xeral un compromiso de actuación.


Estudio Singular. La salud mental infantil y juvenil: una prioridad en las políticas públicas andaluzas. Sevilla, Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, 2022, 94 p.

Todos os anos, a Defensoría da Infancia e Adolescencia de Andalucía incide nalgún asunto de  relevancia social ou de actualidade co claro propósito de visibilizar unha problemática emerxente e solicitar dos poderes públicos e da sociedade en xeral un compromiso de actuación.
Este ano decidiuse analizar a saúde mental infantil e xuvenil convencidos da necesidade de poñer o enfoque da saúde das nosas futuras xeracións de persoas adultas non só no aspecto físico senón tamén mental.

Este estudo é froito dunha análise dos problemas para garantir o dereito á saúde das persoas menores de idade afectadas por patoloxías mentais e como esta situación viuse agravada pola pandemia, especialmente nas persoas máis vulnerables.

Tamén se fai especial fincapé na urxencia de loitar contra os casos de suicidio na poboación infanto xuvenil. Actualmente, o suicidio representa un grave problema de saúde pública e unha traxedia que afecta as familias, as comunidades e os países.

Neste contexto, formulamos unha serie de propostas que poden axudar a alcanzar o efectivo exercicio dos dereitos das persoas menores de idade afectadas. É preciso, por tanto, que a saúde infanto xuvenil constitúa unha prioridade nas políticas públicas de Andalucía.

La salud mental infantil y juvenil