Lectura para todos: el aporte de la fácil lectura como vía para la equiparación de oportunidades

06. Outubro 2022
Neste traballo propóñense unhas recomendacións específicas para o tratamento dos marcadores discursivos nos textos en fácil lectura. Aldo Ocampo González, “Lectura para todos: el aporte de la fácil lectura como vía para la equiparación de oportunidades“, -:Asociación Española de Comprensión Lectora. AECL Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva. CELEI (CL), 2015. A Asociación Europea ...