Galicia, perspectivas demográficas: Informe aprobado polo Pleno do Observatorio Galego de Dinamización Demográfica en xullo de 2018

Informe elaborado polo Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, coordinado por María Xosé Rodríguez Galdo e aprobado polo Pleno do Observatorio en xullo de 2018. O informe, estruturado en dúas partes, analiza polo miúdo os procesos do cambio demográfico en Galicia.


Observatorio Galego de Dinamización Demográfica ; Coordinadora: Rodríguez Galdo, María Xosé. – Galicia, perspectivas demográficas: Informe aprobado polo Pleno do Observatorio Galego de Dinamización Demográfica en xullo de 2018. Santiago de Compostela : Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2022. 454 p. (Colección Informes do Observatorio Galego de Dinamización Demográficas)

Informe elaborado polo Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, coordinado por María Xosé Rodríguez Galdo e aprobado polo Pleno do Observatorio en xullo de 2018. O informe, estruturado en dúas partes, analiza polo miúdo os procesos do cambio demográfico en Galicia, polo que adquire especial relevancia a inclusión de todos aqueles aspectos relacionados coa súa modernización social e demográfica (roles de xénero, estruturas familiares, seguridade ante a morte, aumento do capital humano, produtividade do traballo, relacións interxeracionais etc.). Esta primeira parte remata con anexos con informes, estatísticas e referencias que completan e amplían a información.
Na segunda parte, e baseándose na metodoloxía DAFO-CAME, analízanse e detéctanse as debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades que, en materia demográfica, afectan a Galicia.

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/md_informe_perspectivas_demograficas-libro.pdf

Temas: