Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2021. Actualizada a 15 de mayo de 2021

04. Xuño 2021 Alertas

A guía ten como obxectivo facilitar información actualizada ás persoas que teñen responsabilidades familiares sobre as prestacións, beneficios e servizos que teñen á súa disposición no ámbito da Administración Xeral do Estado


Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2021. Actualizada a 15 de mayo de 2021. Madrid, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2021, 140 p.

O Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 publica esta “Guía de Axudas Sociais e Servizos para as Familias”, cuxo obxectivo é facilitar información actualizada ás persoas que teñen responsabilidades familiares sobre as prestacións, beneficios e servizos que teñen á súa disposición no ámbito da Administración Xeral do Estado.

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/pdf/Guia_ayudas_y_servicios_para_familias_2021.pdf

Esta Guía foi actualizada o pasado 15 de maio de 2021 e inclúe o seguinte contido:

•Prestacións familiares da Seguridade Social, Ingreso Mínimo Vital, permisos parentais e excedencias

•Axudas en materia de emprego •Beneficios fiscais por fillo a cargo e outras circunstancias familiares no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (I. R. P. F.)

•Axudas sociais a familias numerosas

•Axudas sociais a familias monoparentais

•Prestacións sociais do sistema público de servizos sociais ás familias

•Axudas para familias con persoas en situación de dependencia

•Axudas en caso de falta de pagamento de pensións de alimentos en situacións de separación ou divorcio •Servizos para coidado de nenos/ as menores de 3 anos

•Apoio a pais, nais e persoas con responsabilidades parentais ( Parentalidad positiva)

•Bolsas e axudas ao estudo do Ministerio de Educación e Formación Profesional

•Axudas en materia de vivenda

•Axudas sociais para afectados polo virus da hepatite C ( VHC) ou o virus de inmunodeficiencia humana (VIH)

•Actividades de cultura, deporte e turismo para familias •Uso seguro das Tecnoloxías da Información e a Comunicación •Direccións e ligazóns de interese