Guía de compra pública responsable y del fomento de la contratación pública de entidades y empresas de la Economía Social

04. Xuño 2018 Alertas

Ofrecemos esta interesante guía que profundiza sobre a nova  Ley 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público dirixida ao fomento da contratación pública das entidades da Economía Social


Lesmes, S., Guía de compra pública responsable y del fomento de la contratación pública de entidades y empresas de la Economía Social. Madrid, Confederación Empresarial Española de la Economía Social, 2018, 114 p.

Con esta guía preténdese analizar en profundidade o panorama normativo xurdido tras a aprobación e entrada en vigor da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, desde unha perspectiva de contratación pública responsable e dirixida ao fomento da contratación pública das entidades da Economía Social. Cun enfoque práctico e directo analízanse as posibilidades existentes co actual marco xurídico e as dúbidas máis habituais. Propóñense modelos de cláusulas susceptibles de ser incorporadas nos pregos de contratación pública con plenas garantías xurídicas e acompáñase cada cláusula do seu correspondente sistema para a verificación do seu cumprimento, de forma que se facilite ao máximo o traballo ás persoas responsables da redacción dos pregos e da comprobación da correcta execución dos contratos públicos.

https://www.cepes.es/files/publicaciones/106.pdf