Guía de delitos de odio LGTBI

21. Abril 2022 Alertas

Edición actualizada coas últimas reformas legais relacionadas cos delitos de odio e a normativa  relacionada coa diversidade sexual e de xénero.


Alises, C., Guía de delitos de odio LGTBI, 3ª ed. actualizada. Sevilla, Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Junta de Andalucía, 2021, 217 p.

A terceira edición desta guía ten como obxectivo actualizar a información das guías precedentes para incorporar as últimas reformas legais relacionadas cos delitos de odio e introducir normativa en relación á diversidade sexual e de xénero. O proceso de xustiza restaurativa naqueles asuntos que afectan as persoas LGTBI é outra das novidades desta nova publicación. Ademais esta edición inclúe información sobre a realidade LGTBI, que pode resultar de interese.

https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2022-02/3%C2%AA%20edicio%20guia%20LGTBI%20web.pdf