Guía de preguntas frecuentes sobre aspectos no sanitarios Covid-19

04. Maio 2020 Alertas

A Axencia de Servizos Sociais e Dependencia de Andalucía da Consellería de Igualdade, Políticas Sociais e Conciliación elabora esta guía onde se recollen as preguntas máis frecuentes relacionadas coas prestacións xestionadas nesta Axencia no contexto da crise pola pandemia do virus COVID-19.


Andalucía, Junta, Consellería de Igualdade, Políticas Sociais e Conciliación, Axencia de Servizos Sociais e Dependencia de Andalucía,. Guía de preguntas frecuentes sobre aspectos no sanitarios Covid-19. Versión 9 de 29 de abril de 2020. Sevilla : Consellería de Igualdade, Políticas Sociais e Conciliación, Axencia de Servizos Sociais e Dependencia de Andalucía, 2020, 38 p.

Este documento recolle as preguntas máis frecuentes relacionadas coas prestacións xestionadas nesta Axencia no contexto da crise pola pandemia do virus COVID-19.

O texto será actualizado periodicamente para incorporar as novas medidas que adopten as diferentes autoridades nacionais e autonómicas respecto de as materias que se tratan a continuación ou outras que poidan verse afectadas nun futuro próximo.

www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia/es/docdownload/faq.pdf