Guía de recursos para as familias 2016

Xa se pode consultar, na súa versión galega e castelá, a nova edición da Guía de recursos para as familias con información dos recursos e apoios que prestan ás familias os distintos departamentos da Administración autonómica.


guía recursos familia 2016 1

 

Esta Guía de recursos para as familias recolle o conxunto de medidas e prestacións que a Xunta de Galicia lles ofrece ás familias, as prestacións económicas da Seguridade Social, o conxunto de permisos e excedencias, os beneficios fiscais de ámbito autonómico, as medidas e beneficios fiscais de ámbito estatal e os servizos, plans e programas. Todo iso encamiñado a apoiar e favorecer todos os membros da unidade familiar.

https://libraria.xunta.gal/gl/guia-de-recursos-para-as-familias-2016

https://libraria.xunta.gal/gl/guia-de-recursos-para-las-familias-2016