Guía didáctica de sensibilización sobre voluntariado y participación social

02. Novembro 2017 Alertas

Presentamos esta publicación divulgativa editada polo Goberno do Principado de Asturias dirixida ao profesorado de secundaria e bacharelato sobre participación social e acción solidaria. Recolle normativa, metodoloxías e bibliografía que axudan a fomentar o espírito solidario entre os interesados nesta materia.


Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies…  [et al.], Voluntastur. Guía didáctica de sensibilización sobre voluntariado y participación social. Oviedo, Consejería de Servicios y Derechos Sociales, Gobierno del Principado de Asturias, 2017, 87 p.

Manual de apoio para o profesorado de secundaria e bacharelato co que se pretende favorecer a promoción do voluntariado nos centros educativos. A guía, editada polo Goberno do Principado de Asturias, ofrece información teórica, normativa e metodolóxica sobre a participación social e a acción solidaria. Ademais, inclúe 14 talleres prácticos de temáticas diversas, deseñados por máis de 20 entidades sociais, co obxectivo de fomentar entre os mozos a conciencia crítica e animarlles ao desenvolvemento de prácticas solidarias.

 

https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Asuntos%20Sociales/Calidad/publicaciones/Guia_didactica_sensi bilizacion_sobre%20_voluntariado.pdf

Etiquetas