Guía para el diseño de políticas inclusivas e intervenciones sociales orientadas al modelo de vida independiente en el ámbito de la discapacidad = Desgaitasun fisikoaren esparruan bizimodu independentea bermatzeko garatu beharreko politika inklusiboak eta esku- hartze soziala diseinatzeko gidaliburua.

20. Decembro 2018 Alertas

O Siis, Centro de Documentación da Fundación Eguía Careaga preséntanos esta guía que nos informa sobre as políticas inclusivas e as intervencións sociais necesarias para acadar a total transformación social no ámbito da diversidade funcional.


Elkartu, Guía para el diseño de políticas inclusivas e intervenciones sociales orientadas al modelo de vida independiente en el ámbito de la discapacidad = Desgaitasun fisikoaren esparruan bizimodu independentea bermatzeko garatu beharreko politika inklusiboak eta esku- hartze soziala diseinatzeko gidaliburua. Donostia-San Sebastián, Elkartu, 2018, 39, 39 p.
Esta Guía pretende constituírse en boa práctica e ferramenta de innovación para contribuír ao exercicio efectivo dos dereitos fundamentais recoñecidos na Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade a través tanto da formulación das políticas públicas en materia de discapacidade, como do deseño e execución das intervencións sociais e da propia transformación social necesaria para alcanzar unha sociedade plenamente inclusiva.