Guía: Provisión de apoyos a las personas con discapacidad para el ejercicio de la capacidad jurídica = Gida: Desgaitasuna duten pertsonentzako laguntzak ematea, gaitasun juridikoa baliatazeko

28. Marzo 2022 Alertas

Esta guía analiza a Lei 8/2021 do 2 de xuño  pola que se reforma a lexislación civil e procesual para o apoio das persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica.


 

Goikoetxea, M., et al., Guía: Provisión de apoyos a las personas con discapacidad para el ejercicio de la capacidad jurídica = Gida: Desgaitasuna duten pertsonentzako laguntzak ematea, gaitasun juridikoa baliatazeko. Bilbao, Departamento de Acción Social da Diputación Foral de Bizkaia, 2022, 34 p., 34 or.

A través desta guía analízase a Lei 8/2021, do 2 de xuño, pola que se reforma a lexislación civil e procesual para o apoio das persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica. A achega fundamental da lei é a consideración de que a gran maioría das persoas con discapacidade poden, se contan cos apoios suficientes, tomar elas mesmas as súas decisións, en lugar de ser substituídas por outras persoas para iso.

https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/GUIA%20CASTELLANO-WEB.pdf?hash=eb405ca64d6d5fa7c0f13525aba7efbb&idioma=CA