Guía sobre la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

05. Novembro 2021 Alertas

A aprobación da Lei orgánica de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia ( LOPIVI) supuxo un grande avance en materia de protección dos nenos, nenas e adolescentes en España.


Martínez, C., Escorial, A., Guía sobre la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Madrid, Plataforma de Infancia, Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas/Proyecto Holistic, 2021, 47 p.

A aprobación da Lei orgánica de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia ( LOPIVI) supuxo un grande avance en materia de protección dos nenos, nenas e adolescentes en España, que se converte no primeiro país do mundo cunha lexislación deste calado.

A Plataforma de Infancia xunto coa Cátedra dos Dereitos do Neno da Universidade Pontificia Comillas/Proxecto Holistic, elaboraron esta guía, para dar a coñecer a lei e todas as novidades que introduciu no ordenamento xurídico español, así como para identificar os próximos pasos a seguir para conseguir a súa efectiva aplicación. .

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7642_d_Guia-LOPIVI.pdf