Ideas y propuestas para un nuevo modelo residencial para personas en situación de dependencia

16. Xullo 2021 Alertas

Este documento elabora ideas e propostas concretas para avanzar cara un novo modelo de residencia para persoas maiores.


García, G., et al., Ideas y propuestas para un nuevo modelo residencial para personas en situación de dependencia. Málaga, Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, 2021, 59 p.

A Asociación de Directoras e Xerentes de Servizos Sociais elaborou un documento con 10 ideas e 30 propostas concretas para avanzar cara a un novo modelo de residencia para persoas maiores. O documento tamén inclúe unha escala de 100 puntos para avaliar a situación dos centros residenciais en relación co novo modelo. Inclúe tamén datos, táboas e gráficos detallados a nivel xeral e por cada unha das comunidades sobre a situación e evolución do sector residencial.

https://directoressociales.com/wp-content/uploads/2021/06/Modelo-residencias2021.pdf