II Plan Integral de Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Navarra 2017-2023 (Borrador).

06. Febreiro 2018 Alertas

O consenso, as novas realidades emerxentes, a necesidade de unificar estratexias, a creación dun modelo integral son, entre outras, razóns suficientes para a elaboración deste borrador, iniciativa do Departamento de Dereitos Sociais do Goberno de Navarra.


Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, II Plan Integral de Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Navarra 2017-2023 (Borrador). Pamplona, Observatorio de la Realidad Social, Gobierno de Navarra, 2017, 287 p.

O Departamento de Dereitos Sociais a través da Axencia Navarra de Autonomía e Desenvolvemento das Persoas asume o liderado deste II Plan Integral, mediante o impulso de accións específicas e a incorporación da perspectiva do apoio ás políticas familiares e a protección á infancia e a adolescencia. O Plan establece ao longo da súa proposta en canto a programas e actuacións, un cambio fundamental de perspectiva, en tanto que máis aló das necesarias actuacións para a atención á poboación necesitada de especial protección ou en risco de estalo, establece unha estratexia de actuación preventiva e promocional.

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/ii_plan_familia_e_infancia-19-07-2017.pdf