Impacto de los accidentes domésticos y de ocio en las tasas de discapacidad y costes de cuidados de larga duración en España

16. Xaneiro 2019 Alertas

Os accidentes domésticos e de ocio causan máis discapacidade e dependencia que os de tráfico


Alemany, Ramón,  Ayuso, Mercedes, Guillén, Montserrat.  Impacto de los accidentes domésticos y de ocio en las tasas de discapacidad y costes de cuidados de larga duración en España. Serie: UB Riskcenter Working Paper n. 2018/02, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2018, 29 p.

Os accidentes domésticos e de lecer son unha das principais causas de mortalidade por causa diferente ao envellecemento e teñen un elevado impacto nos sistemas de saúde. Con todo, ata a data, o número de estudos asociados á medición do seu impacto socioeconómico é moi limitado, a diferenza daqueles asociados a outras causas como os accidentes de tráfico ou os accidentes laborais. O obxectivo deste estudo é analizar as necesidades de coidados de longa duración asociadas a accidentes domésticos e de lecer ( ADO, lesións por accidentes domésticos e de lecer) en España. As necesidades de coidados derivados das devanditas causas increméntanse coa idade das persoas, cunha elevada incidencia en todas aquelas situacións nas que as persoas ven limitada a súa mobilidade. Os elevados custos socioeconómicos que se derivan (aproximadamente 781 millóns de euros en 2016 en España por gastos en coidados de longa duración, un 0,07% do Produto Interior Bruto) poñen de manifesto a necesidade de que os gobernos poñan en marcha políticas preventivas.

http://www.ub.edu/rfa/research/WP/UBriskcenterWP201802.pdf