Índice DEC. Índice de desarrollo de los servicios sociales 2021 / Índice DEC. Valoración del desarrollo de los servicios sociales por Comunidades Autónomas

01. Xullo 2022 Alertas

O IDEC 2021 describe a situación dos servizos sociais tras o impacto da pandemia na sociedade e nos propios servizos sociais.


  García, G., et al., Índice DEC. Índice de desarrollo de los servicios sociales 2021 / Índice DEC. Valoración del desarrollo de los servicios sociales por Comunidades Autónomas. Madrid, Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, 2022, 72 p., 171 p.

Existen diversos estudos que miden e valoran a pobreza e a desigualdade, ou determinados aspectos relacionados coas necesidades sociais da poboación. Pero o Índice DEC é o único estudo que trata de medir e avaliar o desenvolvemento das estruturas e orzamentos dun Sistema, os Servizos Sociais que atenden as necesidades de máis de 8 millóns de persoas en España. O Índice DEC aplicouse por primeira vez en 2012 e vénse publicando anualmente, salvo en 2020, por motivo de a pandemia. Esta é a súa oitava aplicación.

O IDEC 2021 describe a situación dos servizos sociais tras o impacto da pandemia na sociedade e nos propios servizos sociais. O resultado é que se creba unha débil recuperación que se viña constatando desde 2016, despois dos recortes producidos pola crise, a pesar de que en 2020 aumentou un 10% o gasto que as comunidades autónomas e as entidades locais realizaron en servizos sociais.

Índice DEC 2021

Índice DEC 2021. CCAA