Índice sintético de inclusión e integración: un instrumento para el diseño de políticas públicas = Inklusioaren eta integrazioaren indize sintetikoa: politika publikoak diseinatzeko tresna bat. Basque Inclusion Integration Index-B13

20. Abril 2021 Alertas

Preséntase neste informe o Índice Vasco de Inclusión e Integración co obxectivo de mellorar a planificación e a orientación da acción política.


Oleaga, J.A., Índice sintético de inclusión e integración: un instrumento para el diseño de políticas públicas = Inklusioaren eta integrazioaren indize sintetikoa: politika publikoak diseinatzeko tresna bat. Basque Inclusion Integration Index-B13. Leioa, Ikuspegi. Observatorio Vasco de Inmigración, 2020, 82 p., 82 or.

Preséntase neste informe o Índice Vasco de Inclusión e Integración ( Basque Inclusion Integration Index BI3), cuxa elaboración permite obter unha información máis axustada dos procesos de inclusión e integración social dos distintos colectivos de persoas de orixe estranxeira en Euskadi. Trátase dunha ferramenta indispensable para a análise dos procesos de integración das persoas de orixe estranxeira en Euskadi, así como para mellorar a planificación e a orientación da acción política, permitindo detectar os colectivos que máis axuda necesitan en aras dunha sociedade con maior xustiza social. https://www.ikuspegi.eus/documentos/investigaciones/BI3cas.pdf