Infancia, adolescencia y juventud con problemas de la salud mental en la CAPV. Análisis de las necesidades y recursos de atención

04. Febreiro 2022 Alertas

A Federación de Euskadi de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental ( FEDEAFES) e outras asociacións relacionadas editan esta publicación que nace co obxectivo de mellorar  os recursos dirixidos a este grupo poboacional.


Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental et al., Infancia, adolescencia y juventud con problemas de la salud mental en la CAPV. Análisis de las necesidades y recursos de atención = Buru osasun arazoak EAEko haur, nerabe eta gazteen artean. Beharren eta arreta-baliabideen azterketa. Laudio, Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, 2021, 120 p., 120 or.

Son moitas as necesidades detectadas para a infancia, adolescencia e mocidade con problemas de saúde mental, necesidades que esixen un investimento en recursos para esta etapa da vida.
A publicación busca coñecer de primeira man e en Euskadi as inquietudes das nenas, nenos, adolescentes, persoas mozas con problemas de saúde mental e as súas familias en relación cos recursos dispoñibles,  así  como tamén, recoller achegas de profesionais e persoas expertas en relación cos retos neste campo.
O valor da análise realizada fundaméntase en que foi posible valorar una mesma realidade baixo a visión de tres axentes diferentes: as persoas expertas e profesionais, as familias e as persoas mozas con enfermidade mental.
Esperamos que este estudo axude a identificar melloras nos recursos dirixidos á infancia, adolescencia e mocidade con problemas de saúde mental.