Información accesible para todas las personas : clasificación de documentos en lectura fácil desde la perspectiva de los derechos

16. Febreiro 2017 Alertas
O Ceapat, Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (http://www.ceapat.es/ceapat_01/redes/lect_fac/index.htm) do Imserso, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad elabora e pon á disposición dos usuarios esta guía que se describe a continuación

Información accesible para todas las personas : clasificación de documentos en lectura fácil desde la perspectiva de los derechos / Grupo de Traballo Lectura doada para todos, 2017. 58 p.

O grupo “Lectura doada para todos” xorde dende o Ceapat – Imserso, co  obxectivo de apoiar os colectivos e entidades que apostan pola lectura doada  como medio de acceso á información, á cultura e á participación social de  todos os cidadáns con dificultades de comprensión de textos escritos.  No seu compromiso coa Lectura Doada, o grupo lanzou en 2016 a Campaña, “Eu  tamén leo fácil“, e cuxo apoio pode darse, respondendo á seguinte  pregunta: Por que cres que é importante a lectura doada?

http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/class_doc_lec_fac.pdf

Etiquetas