Informe sobre a aplicación e a avaliación da Lei de inclusión social de Galicia, 2015

01. Xullo 2016 Estatísticas

Xa está dispoñible en formato pdf o Informe anual de avaliación da Lei de inclusión social de Galicia 2015 elaborado pola Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social.


INFORME_ANUAL_INCLUSION_2015 1

 

A operación estatística (OE) 25-602 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de inclusión social é unha operación elaborada pola Dirección Xeral de Inclusión Social e integrada no Programa estatístico anual (PEA) que cada ano publica o Instituto Galego de Estatística (IGE) no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Os datos que se ofrecen neste informe correspóndense cos do 2015

Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de inclusión social (Ficha estatística 25-602)

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Estudos_e_informes/INFORME_ANUAL_INCLUSION_2015.pdf