Jóvenes en la encrucijada digital. Itinerarios de socialización y desigualdad en los entornos digitales

07. Febreiro 2019 Alertas

Este libro trata sobre os efectos que a irrupción das novas tecnoloxías teñen sobre a xente nova e como  os contornos deste novo modo de socialización redefinen as funcións da familia ou da escola.


Gordo, Á., et al., Jóvenes en la encrucijada digital. Itinerarios de socialización y desigualdad en los entornos digitales. Madrid, Ediciones Morata, Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, 2018, 160 p.

Desde a irrupción das redes sociais e o seu acceso a través das tecnoloxías móbiles, as tecnoloxías dixitais pasan a un primeiro plano de importancia, deixando a socialización dos/ as novos ao albur das multinacionais da comunicación e o entretemento. Lonxe de contribuír á eliminación das desigualdades, estas novas contornas e recursos de socialización profundan nas diferenzas sociais existentes á vez que xeran outras novas. Con estas tendencias como pano de fondo, e cunha escola cada vez máis debilitada no seu labor niveladora das diferenzas sociais, “Mozas na encrucillada dixital” identifica que grupos de mozos son máis propensos a desenvolver condutas problemáticas e cales incorporan as tecnoloxías dixitais nos seus repertorios de uso sen maior distorsión. E faino a través dunha análise atenta aos novos recursos de socialización e mobilidade social (capitais dixitais) e as súas bases institucionais (institucións dixitais). Este volume afirma que nin a condición socioeconómica nin o nivel cultural das familias dos/ as novos, por importantes que resulten, son suficientes para comprender os procesos de socialización dixital nin o modo que perpetúan as desigualdades prexistentes, ademais de propiciar outras novas. Pola contra proponse que as tecnoloxías dixitais, en tanto contornas de socialización en toda regra, redefinen as funcións da familia, a escola e os grupos de pares.

https://www.siis.net/es/documentacion/ver-seleccion-novedad/539566/?utm_source=Boletines+de+actualidad+SIIS&utm_campaign=6aaaf6ccdf-boletin_siis&utm_medium=email&utm_term=0_17e0500026-6aaaf6ccdf-315103205