Jóvenes, ocio y TIC. Una mirada a la estructura vital de la juventud desde los referentes del tiempo libre y las tecnologías

09. Decembro 2019 Alertas

Este estudo editado polo Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción incide especificamente en como as tecnoloxías da información e a comunicación irrompen no lecer xuvenil.


Rodríguez, E., Ballesteros, J.C., Jóvenes, ocio y TIC. Una mirada a la estructura vital de la juventud desde los referentes del tiempo libre y las tecnologías. Madrid, Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2019, 27 p.

Este estudo trata de entender a situación actual do lecer xuvenil, recollendo as voces dos mozos e as mozas que o protagonizan, cunha mirada particular sobre as tecnoloxías da información e comunicación. Trátase de analizar como as TIC irromperon nos espazos de lecer, como se converteron en mediadoras das propias prácaticas de lecer e os efectos que todo iso supón na súa estrutura, actividades e vivencias.
O informe realizouse a partir de dúas aproximacións metodolóxicas: a enquisa e os talleres participativos con xente nova.

Etiquetas