La dimensión social de la fiscalidad: discapacidad, tercer sector y mecenazgo

02. Novembro 2017 Alertas

O Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) e a Fundación Derecho y Discapacidad vén de publicar esta obra colectiva na que se examina a fiscalidade da discapacidade, o terceiro sector e as políticas de mecenado en España.Blázquez, A… [et al.], La dimensión social de la fiscalidad: discapacidad, tercer sector y mecenazgo. Serie: Cermi.es n. 73, Madrid, Grupo Editorial Cinca, S.A., 2017, 528 p.  DL M. 16404-2017. – ISBN 978-84-16668-33-5

O Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI) e a Fundación Dereito e Discapacidade publicaron unha obra colectiva na que se examina a fiscalidade da discapacidade, o terceiro sector e as políticas de mecenado en España. A fiscalidade é unha parte da acción pública -lexislativa, política e administrativa- que pode e debe ter unha dimensión social que contribúa a xerar cambio favorable para grupos en situación de vulnerabilidade, como son as persoas con discapacidade e as súas familias. Ben concibidos e planeados, o ordenamento e as políticas fiscais constitúen un instrumento vigoroso e con enorme potencial para orientalo ao servizo da inclusión social e a participación comunitaria das persoas con discapacidade e a súa contorna vital inmediata.

Nesta mesma dimensión social da fiscalidade cabe inscribir a atención ao terceiro sector e ás actividades de mecenado, como expresión da cidadanía e as organizacións articuladas e comprometidas cooperativamente co ben xeral e a mellora colectiva. Todos estes aspectos, nas súas múltiples variantes e no seu distinto alcance, son examinados nesta obra colectiva que reúne as investigacións dos maiores expertos que no campo da fiscalidade proxectaron o seu interese e a súa actividade para promover este contido social, insuficientemente desenvolvido nas abordaxes máis tradicionais sobre a orde tributaria. Xunto aos seus valores científicos, doctrinales e de oportunidade e actualidade políticas, a presente obra é tamén unha manifestación do recoñecemento e gratitude do movemento social da discapacidade e do terceiro sector organizados á figura de Miguel Cruz Amorós, ilustre fiscalista que sempre tivo no horizonte de preocupacións e no seu censo de logros a dimensión social aplicada ao ordenamento tributario.

http://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/colecci%C3%B3n%20Cermi_homenaje.pdf