La situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Informe general. Principales resultados

24. Maio 2021 Alertas

O Observatorio sobre discapacidade e Mercado de traballo en España ( Odismet) elabora este informe no que se describe e analiza a situación das persoas con discapacidade no mercado de traballo.


ODISMET. Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España, La situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Informe general. Principales resultados. Serie: Informe ODISMET n. 6, Madrid, Fundación Once, 2021, 135 p.

Este proxecto enmárcase nos programas operativos de Inclusión Social e da Economía Social ( Poises) e de Emprego Xuvenil ( POEJ), que desenvolve Fundación ONCE a través de Insere Emprego, co cofinanciamento do Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, para incrementar a formación e o emprego das persoas con discapacidade.

ODISMET céntrase en describir e analizar a situación das persoas con discapacidade no mercado de traballo. Este Informe 6, dando continuidade aos informes anteriores, enfócase na actualización e evolución dos distintos indicadores analizados, achegando unha visión de conxunto e detallada sobre o colectivo.

https://www.odismet.es/sites/default/files/2021-04/INFORME%206%20ODISMET_0.pdf