La soledad no tiene edad. Explorando vivencias multigeneracionales

06. Maio 2020 Alertas

Esta publicación analiza distintas visións e reflexiona sobre a soidade non desexada co obxectivo de dar visibilidade a este fenómeno


Martínez, R., Celdrán, M., La soledad no tiene edad. Explorando vivencias multigeneracionales. , Barcelona, Observatorio de la Soledad, Fundació Amics de la Gent Gran, 2019, 71 p.  —  Serie: La Soledad como Fenómeno Complejo n. 1

O Observatorio da Soidade ten o obxectivo de profundar no fenómeno da soidade non desexada, coa vontade de ser un paraugas debaixo do cal se aglutinen distintas visións e estudos sobre o tema, pero tamén un trampolín que axude a impulsar novas achegas e que dea visibilidade ao fenómeno.

Neste sentido, preséntase a primeira publicación do Observatorio da Soidade, froito da execución do ciclo «A soidade como fenómeno complexo: ciclo vital, pobreza, subxectividade e cultura», que foi posible grazas á convocatoria do Palau Macaya da Obra Social «a Caixa» e o apoio da Deputación de Barcelona.

Este ciclo de reflexión e debate constou de tres eixos temáticos: soidade ao longo da vida; soidade e contextos culturais en transición; e soidade, pobreza e traballo en rede.

Nesta publicación preséntanse os principais resultados do primeiro eixo, co compromiso de trasladar consiguientemente as achegas de todo o ciclo. O estudo recolle as vivencias e reflexións sobre a soidade non desexada de cidadáns e cidadás de diferentes grupos de idade, desde a adolescencia ata a vellez.

Este primeiro volume da colección «A soidade como fenómeno complexo», froito do primeiro estudo cualitativo realizado polo Observatorio da Soidade, ten o obxectivo de poñer de relevo as vivencias, as estratexias de afrontamiento e as propostas de acción de diferentes xeracións, coa finalidade de incluír as súas voces e visións á hora de expor retos e camiños na loita contra a soidade.

https://amigosdelosmayores.org//sites/default/files/LA_SOLEDAD_NO_TIENE_EDAD._EXPLORANDO_VIVENCIAS_MULTIGENERACIONALES-Castellano.pdf