La sostenibilidad del Tercer Sector de la discapacidad: alternativas de financiación de los apoyos, servicios y estructuras

04. Xullo 2019 Alertas

Este estudo ten por obxecto profundar na sustentabilidade económica do Terceiro Sector da discapacidade e nos retos que acomete no futuro desde o punto de vista da súa actuación e financiamento.


Observatorio Estatal de la Discapacidad, La sostenibilidad del Tercer Sector de la discapacidad: alternativas de financiación de los apoyos, servicios y estructuras. Madrid, Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2018, 101 p.

Este estudo de carácter exploratorio ten por obxecto profundar na sustentabilidade económica do Terceiro Sector da Discapacidade (en diante “o Sector”) e nos retos que acomete no futuro desde o punto de vista da súa actuación e financiamento; para iso ten en conta os cambios de contexto e as ameazas e oportunidades que estes comportan. Para a análise de tendencias en clave de probabilidade e impacto utilizouse como técnica a “análise PESTLE” (Políticas, económicas, sociais, tecnolóxicas, legais, ambientais) e para a análise de oportunidades traballouse co esquema de “estratexia competitiva de PORTER” tendo en conta as driving forces (novos competidores, clientes, provedores e substitutos); ambas as técnicas adaptáronse ao contexto da discapacidade.

https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/wp-content/uploads/2019/05/OED-LA-SOSTENIBILIDAD-SECTOR-DISCAPACIDAD.pdf