La vida de niños, niñas y adolescentes en el mundo virtual. Riesgos y oportunidades de la Generación smartphone en el ecosistema digital

24. Outubro 2022 Alertas

Neste informe sinálanse os riscos e as oportunidades aos que se enfrontan os nenos  e as nenas nun ecosistema dixital cambiante.


La vida de niños, niñas y adolescentes en el mundo virtual. Riesgos y oportunidades de la Generación smartphone en el ecosistema digital. Madrid, Educo, 2022, 40 p.

 

O ecosistema dixital está xerando posibilidades extraordinarias de acceso á educación, a cultura, a ciencia e a información. Fixo crecer o coñecemento e as oportunidades, pero tamén os riscos e as desigualdades. Neste informe sinálanse os riscos e as oportunidades aos que se enfrontan os nenos e as nenas nun ecosistema dixital cambiante.

La vida de niños, niñas y adolescentes en el mundo virtual