Las desigualdades económicas en España: realidades y percepciones

02. Xuño 2020 Alertas

Este traballo é resultado das investigacións levadas a cabo ao longo de 2019 no marco do proxecto de estudos sobre a desigualdade económica en España financiado pola Fundación das Caixas de Aforros.


Pérez-Díaz, V., Rodríguez, J.C., Las desigualdades económicas en España: realidades y percepciones. Madrid, Funcas, 2020, 166 p.  Serie: Estudios de la Fundación. Economía y Sociedad n. 93
Este traballo é resultado das investigacións levadas a cabo en Analistas Socio-Políticos ao longo de 2019 no marco do proxecto de estudos sobre a desigualdade económica en España financiado pola Fundación das Caixas de Aforros. Consta de dous estudos independentes, pero relacionados entre si. O primeiro analiza a evidencia dispoñible acerca das desigualdades económicas (así como a pobreza e a mobilidade interxeracional) en España, na medida do posible nun marco comparativo, con outros países da UE-15, e cunha perspectiva diacrónica. O segundo baséase, fundamentalmente, nunha enquisa con traballo de campo en setembro de 2019, e analiza coñecementos, percepcións e actitudes dos españois relativos á cuestión da desigualdade económica e as políticas públicas respecto diso.