Las personas mayores en España. Informe 2016. Datos estadísticos estatales y por comunidades autónomas

02. Febreiro 2018 Alertas

Vén de publicarse unha nova edición do informe “Las personas mayores en España”, que cada dous anos elabora o  Instituto de Maiores e Servizos Sociais (Imserso).


Fernández, J.N. (coord.), et al., Las personas mayores en España. Informe 2016. Datos estadísticos estatales y por comunidades autónomas. Serie: Personas mayores. Documentos Técnicos y Estadísticos, Madrid, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 2017, 540 p.

O pasado decembro presentouse unha nova edición do informe “As persoas maiores en España”, que cada dous anos elabora o Instituto de Maiores e Servizos Sociais ( Imserso). O documento proponse retratar como é e como vive a poboación maior de 65 anos en España, e para iso recompila datos estatísticos de diferentes fontes referidos tanto ao conxunto do Estado como a cada unha das comunidades autónomas. En liñas xerais, a estrutura da obra segue a do informe de 2014, con apartados dedicados a indicadores demográficos e socioeconómicos (protección social, situación económica e relación co mercado de traballo); estado de saúde e calidade de vida; servizos sociais dirixidos a persoas maiores; formas de convivencia, estilos de vida, relacións persoais; e aos maiores na sociedade da información. O último capítulo, que na edición anterior dedicábase á dependencia, aborda neste os malos tratos, a partir dunha revisión bibliográfica. Entre os datos reunidos neste volume, cabe sinalar que o País Vasco perfílase como a comunidade autónoma coa maior cobertura das pensións contributivas e tamén a que rexistra as contías medias máis elevadas.

http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/112017001_informe-2016-persona.pdf