Los adolescentes y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Guía para padres. Ayudándoles a evitar riesgos

28. Decembro 2018 Alertas

As múltiples vantaxes e oportunidades relacionadas co lecer, o coñecemento, a formación ou as relacións sociais que ofrecen as TIC, unido ao familiar que nos resulta a súa presenza, leva a que esquezamos que o uso destas ferramentas e aplicacións leva riscos aos que son especialmente vulnerables os menores de idade.


Sánchez Pardo, L., G. Crespo Herrador, et al. [e-Book] Los adolescentes y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Guía para padres. Ayudándoles a evitar riesgos. Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 2015

Con esta guía preténdese que pais e nais coñezan as características das distintas ferramentas e aplicacións relacionadas coa internet, os teléfonos móbiles ou as redes sociais, os usos que adolescentes e mozos fan das TIC, os motivos que explican o por que as utilizan e os riscos e danos que poden derivarse dun uso non adecuado destas tecnoloxías.

http://digital.csic.es/bitstream/10261/132633/1/TICPadres.pdf

 

 

Etiquetas