Los retos del acogimiento residencial. Un análisis retrospectivo tras la aprobación de la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia

08. Novembro 2022 Alertas

Este estudo pretende tanto a identificación de necesidades, como a proposición de medidas específicas de actuación para o cumprimento do establecido na Lei de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia, e a adecuación aos estándares da calidade no acollemento residencial e os coidados alternativos.


Larrañaga, K.P., Mielgo, F., Los retos del acogimiento residencial. Un análisis retrospectivo tras la aprobación de la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Madrid, Aldeas Infantiles SOS de España, 2022, 11 p.

O estudo desenvolveuse a través de dous modelos de recollida de datos de base empírica. O primeiro deles, de carácter cuantitativo, realizou unha recompilación de información usando como fonte documental o Boletín de datos estatísticos de medidas de protección á infancia, para estudar a evolución de as cifras do modelo de acollemento residencial en España.

Doutra banda, aplicáronse técnicas cualitativas de investigación para a recompilación de información complementaria á cuantitativa, mediante entrevistas individuais e grupais para coñecer o impacto destes cambios lexislativos nos procedementos de atención que se brinda a nenas, nenos e adolescentes en acollemento residencial.

Los retos del acogimiento residencial