Manifesto para facilitar o acceso e o uso das tecnoloxías dixitais ás persoas maiores

30. Marzo 2022 Alertas

Asemblea Xeral das Nacións Unidas proclamaba o 17 de maio Día Mundial da Sociedade da Información (# diadeinternet), para promover o bo uso e difundir os enormes beneficios que brinda Internet e as tecnoloxías dixitais aos habitantes de todo o mundo.

En cada unha das edicións o Comité de Impulso ( CI) do # diadeinternet, conformado por máis de 50 organizacións sociais, elixe un tema sobre o que focalizar as accións e actividades para celebrar a efeméride. O tema elixido para a edición de 2022 é «Internet e as tecnoloxías dixitais para as persoas maiores e o envellecemento saudable».


Manifesto Maiores Dixitais. Medidas para facilitar o acceso e uso das tecnoloxías dixitais. Día da internet 2022

DECÁLOGO DE MEDIDAS

https://diadeinternet.org/pdfs/ddi2022_manifiesto_mayores.pdf

1) Promover unhas actitudes sociais que partan do respecto pleno á súa dignidade, liberdade, intereses, preferencias e ao dereito que lles ampara a ter unha participación e unha vida social efectiva de maneira que as persoas maiores e, entre elas, as persoas con discapacidade maiores, estean contextualizadas na Sociedade Dixital, de forma que poidan ocupar o papel que lles corresponde, en igualdade de condicións.
2) Respectar e facer cumprir o xa aprobado tanto na Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade así como na lexislación española e na da Unión Europea respecto a as obrigacións de accesibilidade e ausencia de barreiras nos dispositivos, aplicacións e servizos que conforman as tecnoloxías dixitais.
3) Promover, incentivar e defender que os dispositivos, produtos, aplicacións e servizos tecnolóxicos sexan accesibles para todas as persoas, con especial atención a Internet, para que manteña o seu deseño universal e accesible para calquera tipo de persoa maior e que lles proporcione as mesmas facilidades que ao resto da poboación.
4) Desenvolver iniciativas e plans de axudas públicas para dotar ás persoas maiores dos coñecementos e habilidades necesarios para que poidan utilizar de maneira independente as ferramentas dixitais : dispositivos, aplicacións e servizos e poder garantir así unha experiencia de uso igualitaria. Apoiar e impulsar as actividades nos centros de Competencias Dixitais para que os maiores adquiran autonomía en todas as facetas da realidade dixital.
5) Promover o uso seguro das tecnoloxías dixitais para as persoas maiores dotándoos dos coñecementos e habilidades necesarias, con proxectos e campañas de concienciación específicas en materia de ciberseguridade, que incrementen o nivel de protección fronte ás ameazas da internet e axúdenlles a previr posibles ciberincidentes.
6) Investir en análise, estudos e investigación para anticiparse e dar adecuada resposta ás demandas e necesidades das persoas maiores na sociedade dixital, dotándoos dun financiamento realista a través de plans de axuda concretos.
7) Potenciar a importancia do talento e a experiencia sénior para darlles cabida na sociedade buscando fórmulas, a través das tecnoloxía dixitais, para que as persoas maiores poidan seguir achegando talento e experiencia.
8) Evitar a discriminación e os rumbos algorítmicos por razóns de idade ou discapacidade nas novas aplicacións da Intelixencia artificial. Incentivar os algoritmos sociais con criterios éticos, responsables e de inclusión que sirvan de marco de orientación e prescrición para que a Intelixencia artificial teña unha vertente social.
9) Prestar especial atención ás novas reformas lexislativas en materia de tecnoloxías dixitais, apoiándoas e dotándoas dos adecuados recursos que as fagan viables e efectivas para o colectivo de persoas maiores.
10) Promover plans de axuda e formación concretos para incentivar e facilitar o uso das tecnoloxías por parte das persoas maiores : que se aproben e apliquen políticas públicas, estratexias, plans de acción, leis e regulamentos non discriminatorios que promovan e garantan o pleno goce de todos os seus dereitos e liberdades fundamentais permitindo conectar a toda a sociedade.