Manual para el entrenamiento y apoyo de cuidadores de personas con demencia

20. Xuño 2022 Alertas

O documento é unha adaptación da ferramenta iSupport da Organización Mundial da Saúde (OMS), traducido ao español, adaptado ás particularidades do noso país, e revisado por CEAFA..


Confederación Española de Alzheimer, Manual para el entrenamiento y apoyo de cuidadores de personas con demencia. Madrid, Ministerio de Sanidade, 2022, 195 p.

Este documento elaborouse no marco da Estratexia en enfermidades neurodexenerativas do sistema nacional de saúde ( SNS) co obxectivo de apoiar o labor das persoas que exercen o papel de coidador/a principal, favorecendo a súa capacitación e previndo e abordando o seu desgaste físico, psíquico, emocional e o risco de illamento social. O documento é unha adaptación da ferramenta iSupport da Organización Mundial da Saúde (OMS), traducido ao español, adaptado ás particularidades do noso país, e revisado por CEAFA. As leccións incluídas neste manual estrutúranse en 5 módulos: ‘Introdución á demencia’, ‘Como ser coidador/a’, ‘Coidando de min’, ‘Coidando no día a día’, e ‘Tratando con cambios condutuais’, a través dos cales se pretenden mellorar os coñecementos acerca da demencia e as aptitudes necesarias para brindar coidados e ocuparse do autocoidado. Con este documento ponse de manifesto a importancia de aprender sobre as demencias para axudar a comprendelas e ser consciente da evolución que pode vivir o papel de coidador a medida que avanza a enfermidade.

https://www.ceafa.es/files/2022/05/publiacion-cuidadores-ceafa-y-ministerio.pdf