Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2020

14. Xullo 2021 Alertas

Esta Memoria sobre a situación socioeconómica e laboral de España 2020, aprobada polo Pleno do Consello Económico e Social de España en maio de 2021, reflicte a actitude experimentadora de novas políticas e institucións que tivo lugar na economía española baixo a pandemia.


Consejo Económico y Social de España, Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2020. Serie: Memorias n. 28, Madrid, Consejo Económico y Social de España, 2021, 844 p.

A COVID-19 é o «parte augas» deste inicio do século XXI. Á vez que provocou unha crise de saúde pública e económica de dimensións globais —dunha intensidade descoñecida desde a Segunda Guerra Mundial—, a pandemia impulsou tamén un significativo cambio na mentalidade política-económica, tanto en Estados Unidos como en Europa e outras democracias de corte occidental. Este cambio de mentalidade trae á súa vez unha nova actitude favorable á experimentación con novas políticas e institucións capaces de responder aos vellos retos da desigualdade e aos novos desafíos relacionados co cambio tecnolóxico, o cambio climático e o cambio xeopolítico. Este clima de cambio político-económico lembra dalgunha forma ao que se produciu nos anos trinta e corenta do século pasado, nos que no medio da «Gran Depresión» comezáronse a poñer as bases do contrato social («New Deal») do século XX. Esta Memoria sobre a situación socioeconómica e laboral de España 2020, aprobada polo Pleno do Consello Económico e Social de España o 26 de maio de 2021, reflicte tamén ese cambio de mentalidade político-económica e a actitude experimentadora de novas políticas e institucións que tivo lugar na economía española baixo a pandemia.

http://www.ces.es/documents/10180/5258232/Memoria_Socioeconomica-CES-2020.pdf/0d4daa5c-46e5-e053-f35b-eb48c66fb37a