Metodología IS_IMPACT: propuesta metodológica y aplicación a la medición del impacto en términos de inclusión social de programas de empleo en el ámbito de la discapacidad

29. Agosto 2018 Alertas

Estudo en profundidade sobre a medición do impacto en termos de inclusión social de programas de emprego no ámbito da discapacidade


Tussy, M., et al. (coords.), Metodología IS_IMPACT: propuesta metodológica y aplicación a la medición del impacto en términos de inclusión social de programas de empleo en el ámbito de la discapacidad. Madrid, Fundación ONCE, Vía Libre, 2018, 91 p.

Documento elaborado por PwC. Inserta Emprego, co-beneficiaria xunto coa Fundación de programas do Fondo Social Europeo, como é o caso do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social ( POISES) 2014-2020. Neste contexto, recentemente a Fundación ONCE asumiu o reto de estudar en profundidade este programa para entender mellor a relación entre inserción laboral e inclusión social e, en última instancia, medir e valorar o impacto xerado polo Programa Inserta. Con este propósito, a Fundación ONCE, no marco do Eixo 6 de Innovación Social do citado POISES, está a levar a cabo a operación D_Innovar. Esta operación inclúe, entre outras moitas actividades, o desenvolvemento dunha metodoloxía capaz de identificar, medir e valorar o impacto do Programa Inserta en termos de inclusión social, no que se enmarca este documento metodolóxico.

https://biblioteca.fundaciononce.es/sites/default/files/publicaciones/documentos/documento_metodologico_is_impact_accesible.pdf