Mi profe iguala. Prevenir la violencia de género desde el aula. Guía práctica para el profesorado

29. Agosto 2022 Alertas

Esta guía pretende ser unha ferramenta práctica de soporte para o profesorado na que se expoñen diversas medidas para erradicar e previr a violencia de xénero, en particular, desde os centros escolares.


Roldán, P. (coord.), Mi profe iguala. Prevenir la violencia de género desde el aula. Guía práctica para el profesorado. Madrid, Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales y Familia, 2022, 164 p.

Esta guía pretende ser unha ferramenta práctica de soporte para o profesorado, que axude a enmarcar de que falamos cando falamos de violencia de xénero; e que dote de claves preventivas que poidan consultarse e nutran o desempeño cotián na aula.

A guía enmárcase dentro do Eixo I Sensibilización e Prevención, da Estratexia madrileña contra a violencia de xénero 2016-2021, que propón diversas medidas para erradicar e previr a violencia de xénero, en particular, desde os centros escolares.

Mi_profe_iguala