Millenials” ante la adversidad: Efectos de la crisis sobre la salud, los hábitos y la percepción de riesgos

07. Maio 2020 Alertas

Esta publicación trata de entender mellor os efectos da crise entre a poboación nova de entre 18 e 34 anos e como a interactuación da saúde con determinados factores pode axudar a deseñar políticas tendentes a mellorar e corrixir as desigualdades sociais e os hábitos saudables deste grupo de poboación.


Gallo, P., Mari-Klose, M., Cano, A., Escapa, S., Folguera, l., Julia, A. (2020). “Millenials” ante la adversidad: Efectos de la crisis sobre la salud, los hábitos y la percepción de riesgos. Madrid. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad, 2020, 258 p. DOI: 10.5281/zenodo.3712091. ISBN: 978-84-17027-34-6

Actualmente, a poboación nova no noso país sufriu as consecuencias da crise económica en etapas distintas da súa traxectoria vital. Para uns puido supoñer o abandono de estudos superiores, para outros a procura infrutuosa do seu primeiro emprego, para outros a perda do emprego, ou o atraso da emancipación e formación dunha familia. Estas situacións poden ter consecuencias relevantes na saúde mental, e nos hábitos da poboación nova con potenciais efectos acumulativos que condicionarán a súa vida adulta. Coñecer os efectos da crise e a austeridade na saúde (física, mental, hábitos e riscos) dos mozos de 18 a 34 anos é fundamental. O proxecto defende ademais que estes efectos non teñen lugar no baleiro. Só entendendo mellor como interactúan neste colectivo os determinantes da saúde e o peso de factores como contorna, capital social, familia, escola, traballo, lecer e medios de comunicación podemos deseñar políticas correctivas, tanto universais como específicas, que teñan o dobre obxectivo de (i) mellorar a saúde e os hábitos saudables da xente nova e (ii) corrixir as desigualdades sociais ante a saúde.

https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2020/04/Informe-Millenials-ante-la-adversidad-FAD-2020-1.pdf