Mujeres e inclusión social: Investigación y estrategias de innovación y transformación social

25. Xaneiro 2021 Alertas

Esta publicación recolle o traballo que EAPN-AS veu realizando co ánimo de innovar na transformación social en Asturias, reunindo neste estudo 30 capítulos nos que se analiza a situación de desigualdade das mulleres na actualidade.


Agulló Tomás, E., Llosa Fernández, J.A., Méndez Espina, S., Rua Arruñada, E. y Ventosa Varona, L. (2020). Mujeres e inclusión social: Investigación y estrategias de innovación y transformación social. Avilés: EAPN

Esta publicación recolle o traballo que EAPN-AS veu realizando co ánimo de innovar na transformación social en Asturias, reunindo con esta publicación 30 capítulos articulados a través de diferentes áreas críticas respecto a a situación de desigualdade das mulleres na actualidade, e elaborados por máis de 50 autoras e autores provenientes de diferentes ámbitos. As áreas temáticas que se abordan: visións da exclusión social desde unha perspectiva de xénero; precariedade laboral e traballos de coidados; saúde, xénero e calidade de vida; violencia machista, e diversidade e dereitos LGBTIQ+. Unha publicación que presenta un ánimo pragmático e construtivo, tanto no que aos seus fins refírese, como aos modos de logralos. A obra parte do ánimo xerar un marco de coherencia ao traballo de investigación realizado desde as universidades, que representa un motor de coñecemento; o traballo desde a administración pública, coa conciencia de garantir dereitos para a cidadanía, e o papel das Ong, como nexo de unión coa acción cidadá. Tres contornas intimamente relacionadas, cuxa coordinación non é tan frecuentemente practicada. Esta publicación é, por tanto, unha achega humilde de EAPN-AS para lograr este propósito.

https://www.eapnasturias.org/wp-content/uploads/2020/07/Libro_Mujeres_Inclusion_EAPN_Digital.pdf