Necesidades formativas del voluntariado, personal técnico y directivo de las entidades del Tercer Sector de Acción Social que luchan contra la pobreza y la exclusión social en España

04. Outubro 2021 Alertas

Estudo cuxo obxectivo é proporcionar unha ferramenta que permita ás entidades mellorar a xestión das súas necesidades formativas nun contexto que require, cada vez con máis intensidade, maiores niveis de cualificación.


Secretaría Técnica EAPN-ES et al., Necesidades formativas del voluntariado, personal técnico y directivo de las entidades del Tercer Sector de Acción Social que luchan contra la pobreza y la exclusión social en España. Madrid, EAPN España, 2020, 82 p.

O reto da loita contra a pobreza e a exclusión social require de plans de formación que capaciten ao persoal técnico, directivo e voluntario en competencias propias da actividade que desenvolven, así como noutras que lles poidan ser de utilidade para o desenvolvemento do seu labor dentro das súas entidades. Ademais, serve para identificar as áreas imprescindibles para a reciclaxe ou a innovación no sector. Unha das cuestións crave para mellorar a xestión e a transferencia do coñecemento está en contar con bos diagnósticos de necesidades formativas. Por iso, a EAPN-É presenta este estudo cuxo obxectivo é proporcionar unha ferramenta que permita ás entidades da EAPN, así como ao persoal laboral e voluntario que as compoñen, mellorar a xestión das súas necesidades formativas nun contexto que require, cada vez con máis intensidade, maiores niveis de cualificación.

https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1609325077_necesidadaes-formativasok.pdf .